Biztosításközvetítői tájékoztató

A Bit. 378.§-a alapján, mint biztosítási alkusz, az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Tevékenység: Biztosításközvetítés

2. Cég neve: Bázis Alkusz Alkusz Kft.

3. Cég székhelye: 3530 Miskolc Király út 4 fsz/1

4. Székhely állama: Magyarország

5. Felügyeleti hatóságunk neve, címe: Magyar Nemzeti Bank

H-1013 Budapest Krisztina Krt. 39.

H-1535 Budapest 114. Pf.:777

Tel.:06-1-4899-100

6. Független biztosításközvetítőként járunk el.

7. Szakmai tevékenységünk során okozott kárért, vagy a felmerült sérelemdíj megfizetéséért a Colonnade Insurance : Felelősségbiztosítás Kötvényszáma :4210000250

S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött szakmai felelősségbiztosításunk alapján, ezen biztosító társaság áll helyt.

8. Társaságunknak nincs részesedése egyetlen biztosító társaságban sem

9. Egyetlen biztosító társaságnak sincs részesedése a Bázis Alkusz Kft.-ben

10. Panasztétel lehetősége:

Társaságunk tevékenységével kapcsolatosan panasz benyújtható

Személyesen vagy postai úton: 3530 Miskolc Király út 4 Fsz/1

Telefonon: +3646506692

E-mailben: info@biztositobazis.hu

Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányuló panasz:

Magyar Nemzeti Bank

H-1534 Budapest BKKP Pf. 777.

ugyfelszolgalat@mnb.hu

Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, megszűnésével, szerződésszegéssel és annak

joghatásaival kapcsolatos panasz:

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület

H-1525 Budapest BKKP Pf. 172.

pbt@mnb.hu

Bírói út: A hatályos polgári eljárásjognak megfelelően, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

előtt, peres eljárás indítható.

11. Felügyeleti nyilvántartási számunk:205030316077 , ellenőrzésének a https://apps.mnb.hu/regiszter/ weboldalon lehetséges.

12. Terjesztési jogosultságunk kiterjed mind a kár mind pedig az összegbiztosításokra.

13. Társaságunk az értékesített biztosítási termékek vonatkozásában tanácsadást nem nyújt

14. Társaságunk nem nyújt alapos és személyre szabott tanácsot a közvetített termékek vonatkozásában

15. Társaságunk az alábbi biztosító társaságokkal áll szerződésben, azok termékeit értékesítheti: Aegon, Allianz, Atradius, CIG EMABIT, CIG Életbiztosító, Defend, Colonnade, EUB, Generali, Genertel, Groupama, K&H, Mapfre, Metlife, Mondial, Posta, Signal, Union, Uniqa, Wáberer.

16. Társaságunk a biztosító társaságoktól jogosult javadalmazásra, melynek alapja a fizetendő biztosítási díj.

17. A biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat társaságunk nem vesz át.

18. A biztosítótól az ügyfélnek járó összeget társaságunk nem veszi át.

19. Társaságunk nyitvatartási ideje:

– hétfő-péntekig : 8:00 – 16:30

– szombat-vasárnap: zárva